Přírodní rezervace Vápenka

Krásná Lípa
Přírodní rezervace Vápenka nacházející se na jihozápadním svahu Vápenného vrchu 548 m u Doubice nedaleko Krásné Lípy, byla zřízena k ochraně zajímavých biotopů na ojedinělém základě pěti různých horninových typů.

Na styku žulových hornin s křídovými pískovci byly na povrch vyvlečeny nevelké kry jurských sedimentů s permskými horninami. V třetihorách pak těmito sedimenty pronikla k povrchu čedičová vyvřelina. Ostrůvky jurských vápenců jsou zároveň jediným výskytem těchto hornin v Čechách a v minulosti v nich byla nalezena řada otisků mořských živočichů.

V druhotném smrkovém lese se uchovala stará bučina s javorem klenem, lípou, borovicí a jasanem. V podrostu je hojný lýkovec jedovatý, ale rostou zde i vzácnější rostliny jako například konvalinka vonná, brčál menší, kyčelnice cibulkonosná a devítilistá, bažanka vytrvalá, kruštík širolistý, okrotice červená, vstavač plamatý, bradáček vejčitý a kapradina žebrovice. Opuštěná štola je zimovištěm netopýrů.

Ubytování v okolí

Pension Hubertus Pension Hubertus
Doubice
(1,47km)
Chata Hubertus Chata Hubertus
Doubice
(1,47km)
Penzion Doubické chalupy Penzion Doubické chalupy
Doubice
(1,66km)
Turistická ubytovna Fabrika Turistická ubytovna Fabrika
Doubice
(1,75km)
Chata Kyjovanka Chata Kyjovanka
Krásná Lípa
(1,84km)
toplist