Turistické cíle v Lužických horách

Poblíž Ubytování Goliáš

Naučný areál pro děti v Krásné Lípě

Krásná Lípa
(0,23km)

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci ze základní školou a městem Krásná Lípa vybudovalo nový prostor, jehož smyslem je dětem z mateřských i základních škol, ale i široké veřejnosti zábavnou formou přiblížit nejtypičtější živočichy, rostliny a další fenomény chráněného území Českého Švýcarska.

Dům Českého Švýcarska

Krásná Lípa
(0,43km)

Dům Českého Švýcarska nabízí návštěvníkům komplexní služby a současně i možnost seznámit se zábavnou formou s přírodními a kulturními hodnotami tohoto jedinečného území.

Kyjovské údolí

Krásná Lípa
(1,04km)

Údolí řeky Křinice bývalo v minulosti hospodářsky významné při plavení dříví do Saska. Od 19. století se stalo oblíbeným turistickým cílem.

Zřícenina hradu Krásný Buk

Krásná Lípa
(2,20km)

Hrad Krásný Buk stával asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která je dnes součástí Krásné Lípy.

Přírodní rezervace Vápenka

Krásná Lípa
(2,63km)

Přírodní rezervace Vápenka nacházející se na jihozápadním svahu Vápenného vrchu 548 m u Doubice nedaleko Krásné Lípy, byla zřízena k ochraně zajímavých biotopů na ojedinělém základě pěti různých horninových typů.

Velký rybník

Rybniště
(2,81km)

Rybník s rozlohou 36 ha je významnou ornitologickou lokalitou, kterou využívá k odpočinku řada druhů tažných ptáků.

Kostel Panny Marie Sněžné, Krásná Lípa

Krásná Lípa
(2,99km)

Poutní místo je spojeno s osudy manželů Anny Marie Liebschové, rozené Heinrichové a Johanna Christopha Liebsche, kteří žili v 17 až 18. století. Zbožným manželům se zdál stejný sen, zjevila se jim Panna Maria a prosila je, aby pro ni na Sněžné postavili kapli.

Školní rybník

Rybniště
(3,03km)

Školní rybník leží na východním okraji Rybniště, u silnice do Krásné Lípy, která vede po jeho hrázi.

Přírodní rezervace Světlík

Horní Podluží
(3,61km)

Světlík je zaniklá osada ležící asi 1,5 km severně od Horního Podluží, jehož je dnes součástí. U osady je velký stejnojmenný rybník, který dříve sloužil k rekreaci a dnes je chráněným hnízdištěm vodního ptactva.

Rozhledna Dymník

Rumburk
(3,63km)

Rozhledna Dymník leží na zalesněném vrchu nedaleko Rumburku v nadmořské výšce 511 m.

Národní park České Švýcarsko

Krásná Lípa
(3,65km)

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000, jako v pořadí čtvrtý Národní park v ČR.

Čedičová skála Hrbolec - Piklštejn

Rybniště
(3,77km)

Zajímavá čedičová skála nazývaná též Piklštejn, s výškou cca 15 m, leží 1 km západně od Rybniště.

Zřícenina Kyjovského hradu

Krásná Lípa
(4,11km)

Nepatrné zbytky Kyjovského hradu leží na vysokém skalním ostrohu nad levým břehem Křinice, západně od obce Kyjov.

Přírodní rezervace Marschnerova louka

Chřibská
(4,49km)

Přírodní rezervace Marschnerova louka leží asi kilometr severně od Dolní Chřibské pod samotou Liščí Bělidlo.

Rozhledna Vlčí hora u Krásné Lípy

Krásná Lípa
(4,54km)

Vlčí hora je zalesněná kupa s čedičovými skalisky na vrcholu. Vypíná se na severním okraji Krásné Lípy. Na jejím vrcholu je chata a 16 m vysoká rozhledna.

Orlí roh

Staré Křečany
(4,63km)

Nad soutokem říčky Křinice a Brtnického potoka bylo v roce 1994 objeveno bezejmenné slovanské hradiště, které pochází z konce 8. až 10. století, kdy v Čechách vládli Přemyslovci.

Přírodní památka Louka u Brodských

Chřibská
(5,37km)

Přírodní památka byla zřízena k ochraně jedinečné mokré louky v prosinci roku 1997. Na jaře zde množství rozkvetlých orchidejí vytváří dojem fialového koberce.

Kostel sv. Jiří, Chřibská

Chřibská
(5,51km)

Původně dřevěný kostel byl v roce 1596 přebudován na kamenný a i v dalších letech byl různě upravován až do gotické podoby.

Muzeum Tadeáše Haenkeho, Chřibská

Chřibská
(5,51km)

Dům č.p. 22 v Chřibské je rodným domem Tadeáše Haenkeho.

Muzeum Rumburk

Rumburk
(5,59km)

Městské muzeum v Rumburku bylo založeno rozhodnutím městského zastupitelstva z 15. května 1902.

toplist